[website ontwerp] [website bouwen] [Start]

Het begin

Januari 2006 heb ik het eerste bezoek gebracht aan Gambia. Samen met een groep hebben wij het project van een kennis bezocht. Hij was al sinds 1998 actief in Gambia. Vanaf die tijd heeft hij twee schoolgebouwen en een medische post gebouwd in een klein dorpje in het zuiden van Gambia.


Bij thuiskomst bleek dat Gambia mij echt geraakt had. Ik nam zitting in het bestuur van de stichting en heb Gambia in 2007, 2008 en 2009 voor dit project bezocht voor de organisatie en coordinatie van dit project. Gedurende het werk voor deze stichting ben ik altijd op zoek geweest naar mensen die echte armoede kennen en door niemand geholpen worden.


Eind 2007 hebben kennissen een opvang voor zgn. mental patients ontdekt. In deze opvang leefden mensen in erbarmelijke omstandigheden, vaak geketend aan handen en/of voeten. Besloten is om wat te gaan doen voor deze mensen in de toenmalige stichting. Achteraf bleek de opvang veel groter, te groot voor deze stichting.

In 2008 werd een aparte stichting opgericht die in eigen beheer en met zelf verworven sponsoring de ondersteuning van het mental home op zich nam. Stichting Huis van Marabout - Gambia was een feit.


Begin 2008 heb ik voor het eerst het mental home bezocht. Daarna volgden nog bezoeken in 2009 (2), 2010 (3), 2011 (3), 2012 (5), 2013 (3), 2014 (3), 2015 (3), 2016 (3) en zeer recentelijk in maart 2017. Tijdens een aantal van deze bezoeken zijn belangstellenden met mij meegereisd. Ik heb hen rondgeleid langs de projecten en ook een beeld proberen te geven van hoe het echte leven in Gambia er uit ziet. De reizen zijn door iedereen zeer goed ontvangen en worden door hen gezien als een waardevolle en rijke ervaring.

Hierdoor is het idee ontstaan voor het organiseren van reizen naar Gambia, reizen met een ideaal: aandacht voor het goede doel én aandacht voor de cultuur van het land.


Naast mijn eigen stichting Huis van Marabout - Gambia ben ik nog actief in stichting Buganala (scholenprojecten) en ondersteunt ik activiteiten van stichting Fairwater uit Amsterdam (aanleg watervoorzieningen)

MARABOUT TRAVEL